Roztwory buforowe pH, LLG

Testowane i certyfikowane w temp. 20°C. Dostarczane wraz z etykietą, na której widnieją wartości pH w różnych temperaturach. Dokładność ±0,02 pH. Dostarczane w butlach z PE-HD. Produkowane zgodnie ze standardami NIST (SRM). Na etykiecie wydrukowana jest zależność temperaturowa, numer serii i data ważności. Roztwory są ważne 24 miesiące od daty produkcji.
Roztwory buforowe pH, LLG
Roztwory buforowe pH, LLG
Poj. mLWartość pH w 20 °CBuforOp.Nr kat.
10004,00Citrat14.664 603
10007,00Fosforan19.041 368
10009,00H3BO3-KCl-NaOH19.041 374
100010,00Boran19.041 369

PAPIERKI WSKAźNIKOWE LLG ROZTWORY BUFOROWE KOLORAMI 
Roztwory buforowe pH, LLG
Roztwory buforowe pH, LLG