Roztwory buforowe pH, LLG

Testowane i certyfikowane w temp. 20°C. Dostarczane wraz z etykietą, na której widnieją wartości pH w różnych temperaturach. Dokładność ±0,02 pH. Dostarczane w butlach z HDPE. Produkowane zgodnie ze standardami NIST (SRM). Na etykiecie wydrukowana jest zależność temperaturowa, numer serii i data ważności. Roztwory są ważne 24 miesiące od daty produkcji.
Roztwory buforowe pH, LLG
Roztwory buforowe pH, LLG
Wartość pH w 20 °CBuforPoj. mLOp.Nr kat.
4,00Cytrynian100014.664 603
7,00Fosforan100019.041 368
9,00Boran100019.041 374
10,00Boran100019.041 369

Roztwory buforowe pH, LLG
Roztwory buforowe pH, LLG